Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 xin thông báo về việc nhập số liệu thống kê kết quả thực hiện Đề án năm 2015 và năm 2016, cụ thể như sau:


1. Công văn đã gửi các đơn vị:
- Công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, các sở GD&ĐT: >>Xem, Tải về Công văn<<
- Công văn gửi các trường ĐH, CĐ trực thuộc Bộ GDĐT: >>Xem, Tải về Công văn<<


2. Các biểu mẫu, đề cương báo cáo:
Các biểu mẫu, đề cương báo cáo đơn vị tải về theo các đường dẫn sau:
- Hướng dẫn sử dụng: >>Xem, Tải về HDSD<<
- Sổ tay các thao tác thực hiện: >>Xem, Tải về Sổ tay<<
- Biểu mẫu báo cáo:
+ Biểu mẫu dành cho các bộ, cơ quan ngang bộ, các ĐH, Trường ĐH, CĐ: >>Tải về<<
+ Biểu mẫu dành cho các sở GD&ĐT: >>Tải về<<
+ Đề cương báo cáo dành cho các các bộ, cơ quan ngang bộ, các sở GD&ĐT: >>Tải về<<


3. Một số nội dung lưu ý
- Các ĐH, trường ĐH, CĐ chỉ cần báo cáo file số liệu lên hệ thống (theo biểu mẫu báo cáo excel), không cần nộp báo cáo theo đề cương.
- Các 
bộ, cơ quan ngang bộ, các sở GD&ĐT báo cáo theo cả biểu mẫu (file excel) và đề cương báo cáo.
- Các đơn vị báo cáo theo 2 kỳ báo cáo: Kỳ 2 năm 2015 và Kỳ 2 năm 2016


4. Thông tin liên hệ, hỗ trợ
- Hỗ trợ kỹ thuật (thông tin tài khoản, nhập liệu): 19000101
- Hỗ trợ về nội dung (thông tin báo cáo, chỉ số thống kê): Bộ phận Giám sát – Đánh giá, Điện thoại: 0432 151 128 hoặc 0983 651 164 (Anh Tùng). Email: dean2020@moet.edu.vn.


Trân trọng cám ơn sự phối hợp của đơn vị!

Quên mật khẩu ?          Đăng nhập